Tilbage til forsiden

Mobilmast ved Vestermarksskolen

Hvad viser videnskabelig og lægelig forskning om mobilmaster? side 2.

Forneden er et udpluk af tilgængelige undersøgelser.

Bemærk: selvom den gængse opfattelse, desværre, er at modsatrettede undersøgelsesresultater giver nul, er det ikke tilfældet.

I en videnskabelig vurdering, vil undersøgelser der viser en virkning, altid veje tungest og der skal mange modsatrettede undersøgelsesresultater til at usandsynliggøre at virkningen er ægte.

Gennemgang af undersøgelser: 8 ud af 10 dokumenterer helbredspåvirkninger fra mobilmaster.

Et internationalt forsker- og læge team gennemgik i 2013 de tilgængelige undersøgelser. De konkluderede at langt størstedelen af undersøgelserne viste øget forekomst af helbredsmæssige problemer hos mennesker bosat indenfor 500m radius af en mobilmast. Undersøgelserne viste både neurologiske symptomer og kræfttilfælde.
Klik her for at læse undersøgelsen (engelsk)

Japanske læger dokumenterer forbedring i beboeres helbred, når mobilmaster blev fjernet fra højhus.

Beboere i en bygning i Okinawa, Japan, blev tilset af læger i 2009, både mens mobilmaster på bygningens tag var aktive, og igen efter at masterne var blevet fjernet. Lægerne dokumenterede at beboernes helbredstilstand forbedredes markant efter at mobilmasterne var væk og strålingen ophørt. Lægerne kunne ikke finde andre årsager til forbedringerne, end at beboerne havde været påvirket af strålingen. Udstrålingen fra mobilmasterne blev målt til at være langt under de i Danmark gældende grænseværdier.
Klik her for at læse undersøgelsen (engelsk)

Allerede i 2002 fandt franske forskere at mennesker bosat indenfor 300m radius af mobilmast, havde flere helbredsgener end dem, der boede længere væk.

Forskerne fandt at personer bosat indenfor 300m radius af masten havde øget forekomst af følgende helbredsproblemer: udbrændthed/udmattelse, hovedpine, søvnproblemer, svimmelhed, synsforstyrrelser, irritabilitet, hukommelsesproblemer o.lign. neurologiske symptomer.
Forskerne anbefalede at mobilmaster placeres mere end 300m fra beboede områder.
Klik her for at læse undersøgelsen (engelsk)

Forskere i Brazilien finder flere kræfttilfælde nær mobilmaster.

I Belo Horizonte i Brazilien, gennemgik forskere samtlige kræftdøds tilfælde mellem 1996-2006 og sammenholdt de afdødes bopæle med mobilmaste positioner. Antallet af kræfttilfælde var højest indenfor 500m radius af en mobilmast og hyppigheden aftog med afstand til masten. Forskerne konkluderede, via målinger af strålingsintensiteten, at der var en strålings-dosis sammenhæng mellem afstand til mobilmast og de dokumenterede kræfttilfælde. Alle målingerne viste niveauer under de gældende grænser og forskerne anbefalede øjeblikkelig sænkning af grænseværdierne.
Klik her for at læse undersøgelsen (engelsk)

Hvad sker der i resten af verden?

Der sker pt. drastiske ændringer i verden lige nu, som f.eks.: at Italien vil lave national oplysningskampagne om trådløse skadevirkninger og at Frankrig allerede har forbudt mobiler i skoler og Wi-Fi i børnehaver.

I Danmark var der en høring i Folketinget i april, 2018 med inviterede strålingseksperter fra Sverige og Frankrig.